Sden – Wset of – SVH?

Facebooktwitterlinkedinmail

Wat betekenen de SDEN levels?

SDEN Diploma’s hebben bekende en erkende waarde!

SDEN (Stichting Dranken Examens en Normering) is de organisatie die onafhankelijk van wijnopleiders de examen eisen vaststelt en de examens afneemt. Heb je voor 2016 je diploma gehaald? Dan staat er nog SWEN op je diploma. Maak je geen zorgen, je oude SWEN diploma blijft erkend.

Per 1 januari 2016 werken de (betere) wijnopleiders en de Wijnacademie met dit nieuw en onafhankelijke exameninstituut, de SDEN.

De SDEN staat voor Stichting Dranken Examens en Normering en heeft als uitgangspunt een gecontroleerde strikte scheiding tussen opleiden en het afleggen van een examen. Zodoende krijgen de diploma’s vanaf niveau 1 tot en met 5 een gecertificeerde status.

SDEN is, zoals de naam al zegt, ‘dranken breed’: naast wijn worden er ook examens voor gedistilleerd en bier georganiseerd.

Nummering SDEN niveaus per 1-1-2015

De Stichting Dranken Examens en Normering heeft met ingang van januari 2015 de niveaunormering aangepast. SDEN is de onafhankelijke stichting die als opvolger van SWEN er sinds 1984 op toeziet dat de verschillende wijnexamens in het Nederlandstalig gebied op en naar niveau worden afgenomen. Dat heeft in de loop der tijd geleid tot een uitbreiding van het aantal niveaus. SDEN 1 en 2 zijn de bekendste, maar inmiddels zijn het er vijf, net als bij collega-opleider WSET. Dat betekent een gratis upgrade voor diegenen die het Wijnvignet inmiddels behaalden. Dat staat nu bekend als SDEN 1. De geslaagden voor (het oude) SDEN 1 hebben nu een SDEN 2 diploma, en ook de (oude) SDEN 2 geslaagden mogen er eentje bij optellen. Afgestudeerden van de Wijnacademie hebben SDEN 4 niveau en mogen zich vinoloog noemen. De Magister Vini onder ons hebben de hoogste opleiding genoten, SDEN 5 .

Overzicht SDEN niveaus

Diploma’s:  Alle examens moeten door SDEN zijn gescreend en gevalideerd. Afhankelijk van de instantie die het SDEN examen heeft afgenomen kunnen verschillende namen op het diploma voorkomen.

SDEN-Wijnacademie:

WSET:

  • Level 1  Certificate
  • Level 2  Intermediate Certificate
  • Level 3  Advanced Certificate
  • Level 4  Diploma Course

Wat is eigenlijk het verschil tussen SDEN en WSET?

Om te beginnen is SDEN (en zijn voorganger SWEN) een reeds lang bestaand en in Nederland erkend en is WSET een Britse organisatie die in Nederland wel bekend is maar niet erkend.

SDEN

SDEN beschrijft per niveau de informatie en het kennisniveau die een cursist nodig heeft tijdens het examen. SDEN-examens worden landelijk erkend maar ook erkend door de belangrijkste vakorganisaties in de wijn- en horecasector (SWON, FHKN, VAKO, KVNW en Koninklijke SlijtersUnie KSU) en de Wijnacademie. SDEN leidt niet op maar neemt de examens onafhankelijk van de opleider af. Daarnaast is er nog een toezichthouder die op de juiste uitvoering van het examen let. Dat geeft vertrouwen. Erg goed als je het examen aflegt, zelfs als privépersoon. En het is belangrijk als u werkt of wilt werken in een wijnbranche of horeca.

WSET

Zoals gezegd is WSET ( Wine & Spirits Educational Trust) een organisatie die in London is gevestigd en wereldwijd opleidingen verzorgt én die de examens afneemt. Hier is dus geen scheiding van opleider en examinator.

De cursusniveaus zijn vergelijkbaar maar net iets anders dan SDEN en niet specifiek op de situatie van de Lage Landen afgestemd. In slechts enkele gevallen kan een WSET opleiding een voordeel zijn

Mede doordat een grote internationale organisatie moet worden bekostigd zijn deze WSET opleidingen duurder.

Scroll naar top