Een AWD-wijndocent worden

Facebooktwitterlinkedinmail

Leuk dat je overweegt om lid te worden van de Associatie voor Wijndocenten (AWD).

De AWD is een vereniging van gedreven, ervaren, onafhankelijke SDEN wijndocenten. De AWD vertegenwoordigt haar leden bij de Adviesraden van SWON en SDEN.

Als ervaren docent weet je dat lesgeven meer is dan het zelf hebben van wijnkennis. Ervaring in didactiek en lesmethodes, ondernemerschap, het volgen van marktontwikkelingen en marketing vaardigheden zijn essentieel voor succes.

Je lidmaatschap heeft een groot aantal voordelen. Natuurlijk verwachten we collegialiteit van je en dat je je inzet om de vereniging mede vorm te geven.

Leden kunnen exclusief hun cursusaanbod via wijndocent.nl presenteren. De mogelijkheden van de, in 2021 volledig vernieuwde, site zijn zeer uitgebreid. Zo kun je ook kun je gebruik maken van de faciliteiten van de leeromgeving waar je de branded-learning en online activiteiten kunt hosten Daarnaast zijn ook mogelijkheden voor maatwerk. Wanneer je bijvoorbeeld je hele bedrijfspresentatie op wijndocent.nl wilt plaatsen, inclusief ticketverkoop of integratie met Eventbrite.

Hieronder vind je uitgebreide informatie over het lidmaatschap.


Ledenbeleid

De Associatie van Wijndocenten bestaat uit ervaren, kritische wijndocenten, die door heel Nederland verspreid zijn. De AWD is een rechtsgeldige vereniging, die in de basis in 1999 werd opgericht.

Gemeenschappelijke is het streven naar kwalitatief goede cursussen, de kwaliteit van het lesgeven en het enthousiasme voor wijn. Het op een prettige manier overbrengen van wijnkennis is haast een missie. Een cursus dient volgens ons boeiend en gezellig zijn. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Alle docenten blijven up-to-date door wijnlandbezoek en opleidingen.

De docenten brengen een onafhankelijk verhaal en zoeken hun wijnen bij vele importeurs en producenten. Alle leden hebben jarenlange les- en presentatie ervaring en zijn veelal vinoloog. Zij blijven op zoek naar lekkere, typische wijnen en blijven up-to-date door veel proeven en reizen. Ook heeft elke docent zijn specialismen.

Doel van de Associatie van Wijndocenten:

  • een kwaliteitsnetwerk van professionele wijndocenten te zijn
  • wijncursussen in Nederland op een hoger peil te brengen
  • gezamenlijke marketing te doen voor de AWD, haar leden en de activiteiten van haar leden
  • gezamenlijk optreden naar overkoepelende organisaties en belangenbehartiging
  • overleg over marktbenadering en cursusproducten
  • inhoudelijk overleg over cursussen en leermiddelen
  • gezamenlijke bijscholing en andere activiteiten

Een lid van de AWD moet aan de volgende eisen voldoen:

Kwaliteit en onafhankelijkheid:
Op professionele wijze geven van wijncursusactiviteiten
Uitgebreide wijnkennis en kennis van de markt
Didactische kwaliteiten en vaardigheden
Enige jaren ervaring in het organiseren en geven van wijncursussen, -trainingen en -proeverijen
Een zekere onafhankelijkheid zodat een goed aanbod van de cursuswijnen beschikbaar is
Een gevarieerd aanbod van wijncursussen minimaal op SDEN 2 en SDEN 3 niveau
Wijneducatie moet een belangrijke hoofdactiviteit van de bedrijfsvoering zijn, dus niet primair gericht op omzetvergroting door verkoop van wijnen.

Ervaring en continuïteit
De cursussen moeten meerdere keren per jaar kunnen worden gegeven zodat voldoende praktische ervaring aanwezig blijft.
Er moeten gerichte en effectieve marketingactiviteiten plaatsvinden opdat de cursussen met enige regelmaat kunnen worden gegeven. Daardoor gaan de cursussen van AWD docenten in de regel “door” en is een volgende cursusdatum beschikbaar voor nieuwe inschrijvingen.

Vestigingsplaats/regio
Om te voorkomen dat de continuïteit en kwaliteit van de bestaande wijncursussen in het gedrang dreigt te komen doordat er binnen een regio te veel leden opereren wordt gekeken naar de vestigingsplaats en cursuslocaties. Dat betekent in de praktijk dat in principe slechts één AWD wijndocent actief is in zijn/haar regio. In de grote agglomeraties kunnen meerdere leden actief zijn indien de marktomstandigheden dit toelaten. Het AWD bestuur zal hierover in samenspraak met het AWD lid/de AWD leden in de regio tot een gemotiveerd besluit komen dat in de algemene ledenvergadering wordt besproken. Het bestaande lid binnen de regio heeft een zwaarwegende stem binnen de toelatingsprocedure.
Van AWD docenten wordt onderlinge samenwerking verwacht en geen (actieve) concurrentie met elkaar. Dit geldt zowel voor vestigingsplaats, de kwaliteit van de cursussen en een reële prijsstelling van het cursusaanbod.

Aan een lid wordt verder als eis gesteld:
– dat hij/zij zich actief in de AWD opstelt en bijdraagt om de AWD activiteiten en promoties te realiseren en de kwaliteit van wijncursussen in Nederland te verbeteren.
– dat hij/zij door een collegiale opstelling naar de andere leden naar synergie streeft
– dat hij/zij het kwaliteitsniveau van de cursussen hoog houdt, zowel op didactisch als op vakinhoudelijk gebied.

Aanmelden als nieuw lid:
Wijndocenten die aan het profiel voldoen en die zich in één van de “witte vlekken” op de kaart bevinden worden van harte uitgenodigd om zich als nieuw lid aan te melden.
Ook wijndocenten die aan het profiel voldoen maar voor derden wijncursussen geven kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen om lid te worden.
Voor de aanmelding is een CV met voldoende informatie op didactisch en vakinhoudelijk gebied nodig, een overzicht van de (wijn) cursussen die tot dan toe zijn of worden gegeven en inzicht in de komende activiteiten en continuiteitsverwachting.
Na aanmelding wordt de aanvraag binnen het bestuur en de toelatingscommissie besproken en naar de aanvrager teruggekoppeld. Het besluit van de toelatingscommisie wordt in de ledenvergadering getoetst.
Nieuwe leden worden afhankelijk van hun cursuservaring in principe eerst aspirant lid. Dit lidmaatschap duurt één jaar. In die tijd krijgt de AWD inzicht in de bijdrage van het lid aan de AWD en zijn werkwijze op cursusgebied.
In voorkomende gevallen wordt door één van de AWD leden een les bij het aspirant lid bijgewoond. Eventueel wordt het aspirant-lid verzocht één of meerdere lessen bij te wonen bij een collega AWD’er. Hiervoor is een kleine bijdrage aan de lesgevende ADW-docent verschuldigd. Na 1 jaar wordt door het bestuur en de toelatingscommissie besloten hem/haar toe te laten als actief lid danwel het lidmaatschap te beëindigen
Nieuwe leden die aan het profiel voldoen en over meer dan twee jaar ervaring beschikken door op professionele wijze en didaktisch verantwoord wijncursussen te geven, kunnen na toelating direct het gewoon lidmaatschap krijgen.

Kosten (excl. BTW)
De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks door de vereniging vastgesteld en bedragen € 300,00 per kalenderjaar
Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 100,00

Scroll naar top